Zgłoś się do nas, jeśli potrzebujesz pomocy prawnej ale nie możesz skorzystać z płatnej usługi kancelarii prawnej. 

Porady prawnej udzielają najlepsi studenci AEH pod nadzorem pracowników naukowych Wydziału Prawa. 

Porady są całkowicie darmowe, w zamian studenci zdobywają cenne doświadczenie.

Jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną:

Napisz do nas lub zadzwoń i opisz swoją sprawę.

Możesz także od razu wypełnić formularz zgłoszenia oraz oświadczenie i przesłać je do nas mailem na adres klinikaprawa@vizja.pl lub dostarczyć osobiście.

Jeżeli masz jakiekolwiek dodatkowe dokumenty dotyczące sprawy, dostarcz do nas ich kopie (mailem, pocztą lub osobiście)

Sekretariat Kliniki Prawa
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Wtorek 8:00 - 11:00
Środa 8:00 - 11:00
Czwartek 8:00 - 11:00

Spotkania osobiste są możliwe po wcześniejszym umówieniu.

ul. Pawia 55, pokój 210
01-130 Warszawa

Mail: klinikaprawa@vizja.pl
Tel: +48 22 536 54 32
Tel: +48 881 649 341

Jak działa poradnia:

Po zapoznaniu się z Twoją sprawą, studenci w ciągu maksymalnie 2 tygodni przygotowują opinię i poradę prawną. Opinia ta jest każdorazowo weryfikowana przez opiekuna - pracownika naukowego Wydziału Prawa AEH.

Porady są udzielane tylko osobom dorosłym, które nie mają możliwości finansowej skorzystania z płatnej porady kancelarii prawnej.

Klinika Prawa jest jednostką organizacyjną Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej.

Celem Kliniki jest udzielanie bezpłatnych porad prawnych osobom, których nie stać na opłacenie usług adwokata bądź radcy prawnego.

Nad studentami udzielającymi porad, bezpośredni nadzór i opiekę merytoryczną sprawują pracownicy naukowi z wykształceniem prawniczym.

W ramach Kliniki Prawa, Klient – osoba niezamożna otrzymuje bezpłatną, profesjonalną poradę prawną, natomiast student, pod okiem pracownika naukowego zdobywa cenne doświadczenie i wiedzę.

Klinika Prawa od sierpnia 2015 roku działa pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

Klinika jest jednostką organizacyjną Wydziału Prawo i Administracja. Podstawowym zadaniem Kliniki Prawa jest udzielanie porad prawnych w zakresie prawa administracyjnego, karnego i cywilnego. Porady udzielane są bezpłatnie, zgodnie z przyjętymi w Klinice Prawa wzorami formularzy. Porady udzielane są wyłącznie na piśmie. Klinika Prawa realizuje także seminaria i warsztaty dla studentów zaangażowanych w prace w ramach Kliniki Prawa, takie jak: warsztaty na temat etyki zawodowej, warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, dodatkowe seminaria z zakresu prawa, spotkania z wybitnymi prawnikami.

Dla kogo?

 1. Jeśli jesteś osobą, która potrzebuje porady prawnej, ale nie posiadasz funduszy na korzystanie z komercyjnej oferty kancelarii prawnych, możesz ubiegać się o skorzystanie z bezpłatnej usługi poradnictwa w ramach naszej Kliniki Prawa.
 2. Poradnictwo świadczone jest tylko i wyłącznie osobom dorosłym (niezależnie od wieku, płci, miejsca zamieszkania, czy niepełnosprawności), którym sytuacja materialna uniemożliwia dostęp do ofert komercyjnych usług prawno-doradczych.
 3. Poradnictwo udzielane jest bezpłatnie.
 4. Nie świadczymy poradnictwa prawnego osobom, które korzystają równolegle z poradnictwa w ramach komercyjnych kancelarii prawnych.
 5. Nie świadczymy poradnictwa prawnego podmiotom gospodarczym, spółkom.

W szczególności zapraszamy

W szczególności zapraszamy osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, która spowodowała jednocześnie znaczne obniżenie statusu majątkowego/finansowego, np.

 1. osoby borykające się z problemami rodzinnymi (rozwody, przemoc domowa),
 2. osoby, które utraciły pracę z przyczyn pracodawcy,
 3. osoby bezrobotne,
 4. osoby niepełnosprawne,
 5. osoby starsze i inne, które potrzebują poradnictwa prawnego, a nie mają na nie własnych funduszy.

Zasady udzielania porad

 1. Poradnictwo jest bezpłatne.
 2. Poradnictwo świadczone jest tylko i wyłącznie osobom, których sytuacja finansowa jest trudna i uniemożliwia dostęp do komercyjnych usług prawniczych.
 3. Poradnictwo świadczone jest przez studentów Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, kierunku prawo i administracja.
 4. Poradnictwo świadczone jest tylko i wyłącznie pisemnie.
 5. Każda opinia prawna jest weryfikowana i potwierdzana przez opiekuna merytorycznego - pracownika naukowego wydziału prawo i administracja.
 6. Poradnictwo świadczone jest zgodnie z Zasadami Udzielania porad w ramach Kliniki Prawa oraz w oparciu o dokumenty: Oświadczanie Klienta, Formularz Informacyjny (zawiera dane osobowe i opis problemu). Dokumenty są dostępne w zakładce Formularze.

Zapraszamy wszystkich studentów kierunku Prawo i Administracja do współpracy w ramach Kliniki Prawa. Szczegółowych informacji na temat zasad  realizacji poradnictwa udzielają poszczególni opiekunowie sekcji wyznaczeni przez opiekuna merytorycznego Kliniki Prawa.
Współpraca w ramach Kliniki Prawa to niecodzienna szansa zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, jak również przestrzeń do poszerzania i rozwijania wiedzy oraz umiejętności interpersonalnych niezbędnych do pracy z Klientami Kliniki Prawa.

ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS:

Sekretariat Kliniki Prawa
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna
ul. Pawia 55 pokój 210 (II piętro),
01-030 Warszawa

+48 22 536 54 32

klinikaprawa@vizja.pl